Projektering

Projektering

Vi projekterar i hela landet

Umia Teknikkonsult utför projekteringar och utredningar/förstudier av exempelvis kontors- och industrilokaler, bostäder, skolor samt handels- och sjukvårdsfastigheter. Vi jobbar både med interna Umia-projekt och med externa kunder inom olika entreprenadformer, exempelvis general- och totalentreprenader samt partneringprojekt.

Umia Teknikkonsult

Teknikkonsult startades 2017 i Umeå. Vi bedriver verksamhet inom el- och telesystem, säkerhetssystem, VS, ventilation samt styr- och övervakningssystem. Vi jobbar över hela landet från våra två kontor i Umeå och Stockholm. Vi är ett bolag där tekniköverskridande samverkan mellan samtliga installationsgrenar är den röda tråden i vår modell och där vår erfarenhet av att jobba nära produktion skapar ett högt engagemang hos våra medarbetare.
Att finnas med som partner i tidiga skeden inför kommande investeringar är en självklarhet och där vi bland annat kan bistå med rådgivning, förstudier och utredningar.


Umia Teknikkonsult erbjuder

Utredning / Tidiga skeden

Umia Teknikkonsult blir er partner både i nybyggnads- och renoveringsprojekt, när du som investerare vill trygga värdet av investeringen.

Vi hjälper er med utredningar, rådgivning och kalkyler i tidiga skeden kopplat till tekniska anläggningar som el, tele, säkerhet, värme/sanitet, ventilation samt styr- och övervakning.

Vi hjälper till att underlätta drift- och underhåll av dina fastigheter. Vi har erfarenhet av hur man effektivt digitaliserar och framtidssäkrar ett fastighetsbestånd.

Projektering

Vi projekterar alla typer av installationer inom: El-/teleteknik • VVS-anläggningar • Energianläggningar • Styr- och övervakningssystem • Ljussättning • Säkerhetsanläggningar som brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, passerkontrollsystem, kameraövervakning (CCTV).

BIM-projektering

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modeling). Kortfattat innebär BIM-projektering att det skapas tredimensionella digitala modeller som ger en samlad information om hela byggprocessen.

Arbetsmetoden för BIM fokuserar på att effektivt, enkelt och organiserat ta fram en BIM-modell i 3D. Att använda BIM innebär att varje skede i byggprocessen kan stämmas av mot uppsatta mål.

Energi

Via simuleringsprogram kan vi hjälpa er med bland annat:

  • Energibalansberäkningar
  • Dagsljusberäkning
  • Solvärmelaster

Belysning

Rådgivning

Statusbesiktning


Kontakta Projektering