Elteknik

Entreprenad

Elteknik

Nyckeln till en funktionell vardag

Elinstallationerna är nyckeln till en driftsäker och funktionell vardag. Våra erfarna experter projekterar och installerar kostnads- och energieffektiva lösningar för såväl bostäder som offentliga och kommersiella byggnader.

Elteknik / Entreprenad

Umia utför alla typer av elinstallationer vid nybyggnation eller renovering. Vi kan finnas med redan vid planering och projektering för att skapa kostnadseffektiva, driftsäkra och miljöriktiga lösningar.

Tillsammans med kunden utformar våra projektörer anpassade lösningar för kraftförsörjning, elmiljö, belysning, larm och allt annat som skapar en komplett elanläggning.

Våra erfarna projektledare och installatörer samverkar med övriga teknikområden för att bygga ett system som är anpassat till byggnadens helhet. När anläggningen är klar finns vi med och levererar drift, service och underhåll.

Specialistområden Elteknik / Entreprenad


Projektering och konstruktion

Elmiljö/Nätanalys

Kraftinstallationer

Industri

Belysning

Solceller

Elbilsladdning

Fiberinstallationer

Tele/Datainstallationer

Brandlarm/Inbrottslarm

Passersystem

Elanläggningsansvar

Service och underhåll

Tillsyn/Rondering


Kontakta Entreprenad


Tjänster Entreprenad