Entreprenad

Entreprenad

Totalinstallationer med fokus på slutresultatet sparar resurser och energi

Umia Entreprenad levererar kompletta helhetslösningar som minimerar resurs- och energiförbrukningen. Vi arbetar tekniköverskridande från projektering till färdig installation. Det är ett hållbarhetsarbete som ger långsiktiga värden för kunden. Totalinstallationer är ett effektivt sätt att uppnå det op­timala resultatet.

Helhetssyn från start

Vi tar ansvar från planering och projektering till hela genomförandet. Projektörerna på Umia Teknikkonsult samverkar med kunden och Umia Entreprenad redan från start. Det betyder tidig analys av helheten. Behövs justeringar upptäcks det snabbt.


Teknik som samverkar

Umiamodellen – det är vår samarbetsfilosofi. Den innebär att medarbetarna inom alla teknikområden samverkar.
Men el- och rörteknik till exempel, hör det ihop? Ja, faktiskt! Dagens smarta tekniska installationer ger mest utväxling när de samtrimmas. Därför har Umia byggt en organisation anpassad för det.


Tjänster Entreprenad


Kontakta Entreprenad