Projektering

Entreprenad

Projektering

Vi projekterar i hela landet

Umia Teknikkonsult AB projekterar anläggningar i alla typer av byggnader, som exempelvis industri- och kontorslokaler, bostäder, skolor, butiker och sjukvårdsfastigheter. Vi jobbar både med interna Umia-projekt och med externa kunder.

Umia Teknikkonsult

Umia Teknikkonsult samverkar med installationsbolagen och kunden redan från start. Det betyder tidig analys av helheten. Behövs justeringar upptäcks det snabbt, vilket ger en smidig genomförandeprocess när installationerna monteras.

Umia Teknikkonsult har 40-talet konsulter som är experter inom olika områden. Våra tre regionkontor finns i Umeå, Stockholm/Uppsala och Malmö. Vi åtar oss uppdrag i hela landet.

Förutom totalprojektering erbjuder vi också expertkonsultationer, både gällande nyetableringar och renoveringsprojekt.

Inför kommande investeringar kan vi finnas med som en partner i tidiga skeden och bistå med utredningar och rådgivning.

Umia Teknikkonsult erbjuder

Projektering

Vi projekterar alla typer av installationer inom: El-/teleteknik • VVS-anläggningar • Energianläggningar • Styr- och övervakningssystem • Ljussättning • Säkerhetsanläggningar som brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, passerkontrollsystem, kameraövervakning (CCTV).

BIM-projektering

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modeling). Kortfattat innebär BIM-projektering att det skapas tredimensionella digitala modeller som ger en samlad information om hela byggprocessen.

Arbetsmetoden för BIM fokuserar på att effektivt, enkelt och organiserat ta fram en BIM-modell i 3D. Att använda BIM innebär att varje skede i byggprocessen kan stämmas av mot uppsatta mål.

Utredning/Tidiga skeden

Umia Teknikkonsult blir er partner både i nybyggnads- och renoveringsprojekt, när du som investerare vill trygga värdet av investeringen.

Vi hjälper er med utredningar, rådgivning och kalkyler i tidiga skeden kopplat till tekniska anläggningar som el, tele, säkerhet, värme/sanitet, ventilation samt styr- och övervakning.

Vi hjälper till att underlätta drift- och underhåll av dina fastigheter. Vi har erfarenhet av hur man effektivt digitaliserar och framtidssäkrar ett fastighetsbestånd.

Energi

Via simuleringsprogram kan vi hjälpa er med bland annat:

  • Energibalansberäkningar
  • Dagsljusberäkning
  • Solvärmelaster

Belysning

Rådgivning

Kontrolluppdrag

Entreprenadbesiktningar


Kontakta Entreprenad


Tjänster Entreprenad