Fläktteknik

Entreprenad

Fläktteknik

Inomhusklimatet påverkar hur vi mår

Vi tillbringar större delen av vår tid inomhus. Luften i våra hem och på arbetsplatserna påverkar hur vi mår. Frisk luft syns inte, men bidrar till allas välmående. Våra erfarna experter projekterar och installerar ventilationslösningar som ger friska miljöer.

Fläktteknik / Entreprenad

Umia finns med från förstudie och analys till konstruktion och färdig installation. Våra erfarna projektörer och installatörer vet vad som krävs för att bygga ett ventilationssystem anpassat för olika verksamheter och för bostäder.

Vissa fastigheter, som sjukhus, skolor och livsmedelsindustrier, har mycket speciella krav. Vi har erfarenhet från sådana uppdrag och kan bygga system efter mycket specifika behov och krav.

Våra projektledare och installatörer samverkar med övriga teknikområden för att bygga ett ventilationssystem som är anpassat till byggnadens helhet. När anläggningen är klar finns vi med och levererar drift, service och underhåll.


Specialistområden Fläktteknik / Entreprenad


Projektering och konstruktion

Industri

Behovsstyrd ventilation

Värmeåtervinningssystem

Kylinstallationer

Värmepumpar

Injustering

OVK-besiktningar 

Tillsyn/Rondering

Service och underhåll


Kontakta Entreprenad


Tjänster Entreprenad