Rörteknik

Entreprenad

Rörteknik

Värme och sanitet för alla typer av byggnader

Med en välplanerad och rätt installerad VS-anläggning minimeras energianvändningen. VS står för värme och sanitet, alltså tekniska installationer som påverkar både vattenförbrukning och uppvärmning. Våra erfarna experter projekterar och installerar lösningar som optimerar driften och sänker kostnader.

Rörteknik / Entreprenad

Utifrån kundens krav och behov skapar vi kompletta värme- och sanitetslösningar för alla typer av byggnader. Umia finns med från förstudie och analys till konstruktion och färdig installation.

En energioptimerad anläggning sparar stora pengar. Vissa fastigheter, som sjukhus, skolor, medtech- och livsmedelsindustrier, har mycket speciella krav. Umia har bred erfarenhet från sådana uppdrag och kan bygga system efter mycket specifika behov.

Våra projektledare och installatörer samverkar med övriga teknikområden för att bygga en anläggning anpassad till byggnadens helhet. Det blir ekonomiskt och energieffektivt. När anläggningen är klar finns vi med och levererar drift, service och underhåll.

Specialistområden Rörteknik / Entreprenad


Projektering och konstruktion

Energioptimering

Industri

VA (vatten och avlopp)

Energicentraler

Värmepumpar

Kylinstallationer

Värmeinstallationer

Kulvertinstallationer

Kompetenssvetsning

Sprinklersystem

Tillsyn/Rondering

Service och underhåll


Kontakta Entreprenad


Tjänster Entreprenad