Reglerteknik

Entreprenad

Reglerteknik

Industri- och fastighetsautomation ger smart styrning

Med dagens reglertekniska produkter och system går det att bygga smarta lösningar för avancerad styrning och kontroll. Våra erfarna experter projekterar och installerar kostnadseffektiva reglersystem för såväl industriautomation som fastighetsautomation.     

Reglerteknik / Entreprenad

Genom installation och optimering av reglertekniken ser Umia till att du får billigare drift, ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan. Det finns en mängd produkter och system för styrning av olika installationer i industrier och fastigheter.

Våra erfarna projektörer och installatörer har bred kompetens att skapa rätt typ av reglersystem för varje byggnads och användares specifika krav och behov när det gäller industri- och fastighetsautomation för värme, kyla, belysning, ventilation och andra installationer.

På Umia samverkar våra experter över teknikgränserna för att bygga lösningar som är anpassade till byggnadens helhet. Det blir ekonomiskt och energieffektivt. När anläggningen är klar finns vi med och levererar drift, service och underhåll.

Specialistområden Reglerteknik / Entreprenad


Projektering och konstruktion

Fastighetsautomation

Industriautomation

Reglersystem värme

Reglersystem kyla

Reglersystem ventilation

Reglersystem elanläggning

Processtyrning

Tillsyn/Rondering

Service och underhåll


Kontakta Entreprenad


Tjänster Entreprenad