Säkerhetsteknik

Entreprenad

Säkerhetsteknik

Lösningar för skydd mot brand och intrång

Umia arbetar med säkerhetstekniska lösningar i såväl stora som små entreprenader. Vi levererar kundanpassade installationer inom brand- och inbrottslarm, passerkontrollsystem samt kameraövervakning (CCTV).

Säkerhetsteknik / Entreprenad

Umia är certifierat inom brand och säkerhet. Våra projektörer och säkerhetstekniker skapar intelligenta och lättanvända säkerhetslösningar som är enkla att drifta för användaren, oberoende om det är ett säkerhetsbolag eller slutanvändaren själv som står för driften.

Vi kan leverera integrerade lösningar där säkerhetssystemen samspelar med fastighetens övriga installationer. Självklart finns det även separata lösningar.

När anläggningen är installerad och driftsatt finns vi med och levererar service och underhåll.

Specialistområden Säkerhetsteknik / Entreprenad


Projektering och konstruktion

Projektledning

Brandlarm

Inbrottslarm

Utrymningslarm

Passerkontrollsystem

Sprinklersystem

Tillsyn/Rondering

Service och underhåll


Kontakta Entreprenad


Tjänster Entreprenad