Projektering

Service

Projektering

Vi projekterar i hela landet

Umia Teknikkonsult AB projekterar anläggningar i alla typer av byggnader, som exempelvis industri- och kontorslokaler, bostäder, skolor, butiker och sjukvårdsfastigheter. Vi jobbar både med interna Umia-projekt och med externa kunder.

Umia Teknikkonsult

Umia Teknikkonsult har 40-talet konsulter som är experter inom olika områden. Våra tre regionkontor finns i Umeå, Stockholm/Uppsala och Malmö. Vi åtar oss uppdrag i hela landet.

Vi analyserar befintliga installationsanläggningar och arbetar fram lösningar som effektiviserar driften, både i ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Förutom expertkonsultationer och projektering vid renoveringar erbjuder vi projektering vid nyetableringar.

Umia Teknikkonsult erbjuder

Projektering

Vi projekterar alla typer av installationer inom: El-/teleteknik • VVS-anläggningar • Energianläggningar • Styr- och övervakningssystem • Ljussättning • Säkerhetsanläggningar som brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, passerkontrollsystem, kameraövervakning (CCTV).

BIM-projektering

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modeling). Kortfattat innebär BIM-projektering att det skapas tredimensionella digitala modeller som ger en samlad information om hela byggprocessen.

Arbetsmetoden för BIM fokuserar på att effektivt, enkelt och organiserat ta fram en BIM-modell i 3D. Att använda BIM innebär att varje skede i byggprocessen kan stämmas av mot uppsatta mål.

Utredning/Tidiga skeden

Umia Teknikkonsult blir er partner både i nybyggnads- och renoveringsprojekt, när du som investerare vill trygga värdet av investeringen.

Vi hjälper er med utredningar, rådgivning och kalkyler i tidiga skeden kopplat till tekniska anläggningar som el, tele, säkerhet, värme/sanitet, ventilation samt styr- och övervakning.

Vi hjälper till att underlätta drift- och underhåll av dina fastigheter. Vi har erfarenhet av hur man effektivt digitaliserar och framtidssäkrar ett fastighetsbestånd.

Energi

Via simuleringsprogram kan vi hjälpa er med bland annat:

  • Energibalansberäkningar
  • Dagsljusberäkning
  • Solvärmelaster

Belysning

Rådgivning

Kontrolluppdrag

Entreprenadbesiktningar


Kontakta Service


Tjänster Service