Elteknik

Service

Elteknik

Regelbunden el-service förebygger driftstörningar

Elinstallationerna är nyckeln till en driftsäker och funktionell vardag. Våra erfarna servicetekniker underhåller installationerna i såväl bostäder som offentliga och kommersiella byggnader.

Elteknik / Service

Regelbunden översyn och service betyder att vi säkrar din elanläggning. Det förebygger kostsamma driftstopp och följdskador. Våra servicetekniker arbetar både med löpande underhåll och akuta insatser.

Vi erbjuder långsiktiga avtalslösningar för olika fastigheter och industrier, liksom punktinsatser hos fastighetsägare, företag och privatpersoner.

Specialistområden Elteknik / Service

Elkraftanläggningar

Industri

Belysning

Solceller

Elbilsladdning

Fiberinstallationer

Tele/Datainstallationer

Brandlarm/Inbrottslarm

Passersystem

Elanläggningsansvar

Underhåll

Tillsyn/Rondering


Kontakta Service


Tjänster Service