Avtalsservice

Service

Avtalsservice

Kontinuerligt underhåll som lönar sig

Med ett serviceavtal hos Umia får din anläggning kontinuerlig översyn och nödvändig service. Du får en personlig kontakt som lär känna behoven för installationerna i din fastighet. Det ger trygghet och säkrar en energieffektiv drift utan tidsödande avbrott.

Anpassad service för dina installationer

Idag hänger tekniska system i en fastighet ihop på ett helt annat sätt än i gamla anläggningar. Det är bra och effektivt, men det kräver också rätt styrning och underhåll.

I längden lönar det sig att dagens smarta installationer får kontinuerlig översyn av experter som hela tiden optimerar och trimmar anläggningen.

Totalservice innebär att Umia tar ansvar för drift och service av fastighetens tekniska installationer under avtalstiden. I samspel med kunden kan vi också skapa specifikt kundanpassade underhålls- och servicelösningar.


Kontakta Service


Tjänster Service