Rörteknik

Service

Rörteknik

Sätt stopp för värmespill och läckande vatten

Droppande vatten och felinställda värmesystem är välkända energitjuvar. Med regelbunden översyn och service har du en driftsäker, optimerad och kostnadseffektiv VS-anläggning.

Rörteknik / Service

Umia levererar underhåll och service som säkerställer och optimerar energisystemets inställningar och funktioner. Det förebygger både energispill och ger ett gott inomhusklimat.

Våra servicetekniker arbetar både med löpande underhåll och akuta insatser för alla typer av VS-anläggningar.

Vi erbjuder långsiktiga avtalslösningar för olika fastigheter och industrier, liksom punktinsatser hos fastighetsägare, företag och privatpersoner.

Specialistområden Rörteknik / Service


Energioptimering

Industri

VA (vatten och avlopp)

Energicentraler

Värmepumpar

Kylinstallationer

Värmeinstallationer

Kulvertinstallationer

Kompetenssvetsning

Sprinklersystem

Underhåll

Tillsyn/Rondering


Kontakta Service


Tjänster Service