Reglerteknik

Service

Reglerteknik

Trygghet för den dagliga driften

Med expertis som underhåller och servar reglersystemen får du en trygg daglig drift. Väl intrimmad teknik som får regelbunden översyn borgar för energi- och kostnadseffektivitet. Våra erfarna servicetekniker övervakar och underhåller reglersystem för såväl industrier som bostäder.

Reglerteknik / Service

Umia levererar regelbunden översyn och service som säkerställer reglerteknikens alla funktioner. Det säkrar driften över tid. Våra servicetekniker arbetar med löpande underhåll och akuta insatser.

Vi erbjuder långsiktiga avtalslösningar för olika fastigheter och industrier, liksom punktinsatser hos fastighetsägare, företag och privatpersoner.

Specialistområden Reglerteknik / Service


Fastighetsautomation

Industriautomation

Reglersystem värme

Reglersystem kyla

Reglersystem ventilation

Reglersystem elanläggning

Processtyrning

Underhåll

Tillsyn/Rondering


Kontakta Service


Tjänster Service