En hållbar framtid

En hållbar framtid

Med Umiamodellen bidrar vi till ett hållbart samhälle för framtida generationer

Vår samarbetsfilosofi kallas Umiamodellen. Den står för samarbete, resurseffektivisering och en helhetssyn från planering till färdigt projekt. Umiamodellen lägger också grunden för vårt omfattande hållbarhetsarbete.

Vår vision

Med vår unika och tekniköverskridande arbetsmetodik – Umiamodellen – ska Umia vara branschledande inom resurs- och energieffektivisering samt leda utvecklingen av ett globalt hållbart samhälle.


Våra fokusområden

Miljöansvar – Socialt ansvar – Ekonomiskt ansvar

Hållbarhet för oss spänner över flera områden. Främst miljö, ekonomi och etiska förväntningar. Vår vision är att vara branschledande inom resurs- och energieffektivisering samt att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Ambitionen är att vara i samklang med FN:s mål för hållbar utveckling till år 2030.

Läs mer

Hållbarhet för våra kunder

Resurseffektiv produktion – Ekonomisk drift

Smart teknik som ger lägre energiförbrukning. Det är vad Umias projekterings- och installationsverksamhet står för. Vårt sätt att arbeta sparar också resurser. Vi levererar resurseffektiv produktion och ekonomisk drift för våra kunder i det långa perspektivet.

Läs mer

Medarbetare som trivs och tar ansvar

En ständigt pågående process

Umiamodellen bygger på samarbete, personligt ansvar, individens utveckling och trivsel. Därför är vi mycket måna om att vara en attraktiv arbetsgivare. Vårt mål är att ha motiverade medarbetare som jobbar i en säker miljö. Det är en ständigt pågående process där både individen och företaget utvecklas.

Läs mer

Ladda ner

Hållbarhetsredovisning


Mer information