En hållbar framtid

En hållbar framtid

Engagerade medarbetare

Våra medarbetare är en viktig förutsättning för att Umia ska hålla hög kvalitet och utvecklas. Därför är medarbetarnas välmående och medansvar ett prioriterat område i vårt hållbarhetsarbete.

Umiamodellen skapar bra förutsättningar

Umiamodellen bygger på samarbete, personligt ansvar, individens utveckling och trivsel. Vi tror på våra medarbetare och deras kunskap inom respektive specialistområde.

Vi anser också att arbetet blir mer intressant och utvecklande när tankar och idéer bollas mellan olika teknik- och kunskapsområden. Umiamodellen skapar bra förutsättningar för att den enskilde individen ska kunna engagera sig och vara delaktig.

Här kan du läsa några intervjuer om hur det är att jobba hos Umia: Medarbetare berättar


En öppen och trygg arbetsplats

Ledarskapet på alla nivåer är viktigt för trygghet och trivsel. Ledare och chefer hos Umia har ett ansvar för att eventuella problem och frågetecken tas på allvar och att åtgärder vidtas för att hitta en lösning.

Vi vill att våra medarbetare ska känna att de kan växa i sina roller. I regelbundna utvecklingssamtal följer vi upp arbetssituationen och personliga mål. Arbetsplatsen ska också vara en trygg plats för alla, därför finns en tydlig uppförandekod som alla informeras om plus en visselblåsarfunktion.

Umia arbetar aktivt med uppföljning av sjukfrånvaro i varje bolag. Det ger stöd till vidare insatser för friska medarbetare. En åtgärd för att nå detta är friskvårdsbidraget som erbjuds alla anställda. Alla tillsvidareanställda erbjuds också en sjukvårdsförsäkring.

Här kan du läsa mer om Förmåner & Trygghet


Mer information