Förmåner & Trygghet

Förmåner & Trygghet

Vi vill att du ska trivas och må bra

Våra medarbetare är Umias viktigaste resurs. Därför är vi mycket måna om att den som arbetar hos oss ska känna sig delaktig i jobbet och må bra. Umiamodellen står för samarbete och öppenhet. Det är en filosofi som genomsyrar all verksamhet hos oss.

Avtal och lön

Självklart följer Umia de lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden i samspelet med våra medarbetare.

Det är organisationerna på arbetsmarknaden som hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor. Detta sker via kollektivavtal.

När det gäller installations- och projekteringsverksamheten är Umia medlem hos installatörsföretagen (IN). Det innebär att vi följer de kollektivavtal som IN tecknar med branschens olika fackliga organisationer, och att vi som företag betalar löner och andra förmåner i linje med avtalen.  

Som anställd på Umia får du en omfattande introduktionsutbildning, där bland annat kollektivavtalen med olika fackföreningar presenteras.


Bonus utan övre gräns

Tillsammans med representanter för medarbetarna har vi tagit fram ett bonussystem som främjar arbete enligt Umiamodellen. Tanken är att vår bonus ökar känslan för samarbete. Den stärker vi-känsla och vi-ansvar.

Bonusen baseras på det ekonomiska resultatet för det lokala Umia-bolag där du är anställd. Systemet ger ett visst antal tusen kronor i bonus per procent över 3 i rörelseresultat. Det finns ingen övre gräns. Bonusen betalas ut med septemberlönen, lika för alla.*

*De exakta förutsättningarna för rätt till bonus kan variera beroende på kollektivavtal, eventuellt ackord och arbetad tid.


Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring

Alla tillsvidareanställda erbjuds ett friskvårdsbidrag. Den exakta utformningen på bidraget kan variera mellan de lokala bolagen, eftersom varje bolag – tillsammans med personalrepresentanter – själva avgör detaljerna för friskvårdsbidraget.

Vi arbetar aktivt med uppföljning av sjukfrånvaron i varje bolag, vilket blir ett underlag och stöd till vidare insatser för friska medarbetare. Målet är max 2% sjukfrånvaro.

Umia erbjuder också alla tillsvidareanställda en sjukvårdsförsäkring för möjlighet till snabb sjukvård, oavsett om det gäller psykisk eller fysisk hälsa, på eller utanför arbetsplatsen.

Se vad våra medarbetare tycker.


Om du vill ta nya steg i karriären

Som anställd på Umia finns stora möjligheter att ta nya steg i arbetslivet. Vi är måna om att stötta den som vill utvecklas och ta en ny roll i en annan befattning. I regelbundna utvecklingssamtal följer vi upp arbetssituationen och personliga mål.

Vi har flera exempel på personer som börjat som montör och med den erfarenheten tagit steget till tjänsten som projektledare eller kalkylator.

Det finns också exempel på tjänstemän som efter några år tagit steget till mer övergripande chefsbefattningar.


Om du vill flytta

Om du av privata skäl vill flytta till en annan ort där Umia finns, har du goda möjligheter att söka tjänster på den orten.

Umia finns med verksamhet på följande platser i landet: Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Ystad och Simrishamn.

Är du intresserad av ett liknande jobb som du redan har, kan du alltid ta kontakt med den som är verksamhetsansvarig för det området på den nya ort som är intressant för dig.

Du kan också göra en spontanansökan eller söka någon av våra utannonserade tjänster.


Umias kärnvärden

Vi-känsla – Innovativa – Professionella – Effektiva

Umias kärnvärden beskriver hur vi jobbar, vad vi står för och hur vi bemöter varandra. Våra kärnvärden är basen för vårt varumärke och vår verksamhet.

Här följer ett utdrag från vår medarbetarfolder ”Vi är Umia” som bland annat beskriver våra kärnvärden.

Vi-känsla

Umia är ett lag där alla strävar åt samma håll. Vi har gemensamt ansvar för stämningen på arbetet och för slutresultatet oavsett teknik och roll.

• Vi jobbar tillsammans, nära och tekniköverskridande.

• Vi agerar prestigelöst och hjälper varandra.

• Vi samspelar positivt med andra aktörer på arbetsplatsen.

• Vi delar framgångar och motgångar som ett lag.

• Vi inkluderar och behandlar alla med respekt oavsett kön, språk, etnicitet, religion, sexuell läggning eller utseende.

Innovativa

Teknik utvecklas och förändras över tid. Vi är nyfikna och intresserade av att följa den utvecklingen. Våra tekniköverskridande samtal skapar en­gagemang för nya idéer, förändrade arbetssätt och effektiva lösningar. Vi gillar smarta innovationer. Det innebär också att våra kunder får de bästa lösningarna.

• Vi delar kunskap och idéer med varandra.

• Vi ser förändring och utveckling som en del av arbetet.

• Vi uppmuntrar varandra och vågar komma med nya förslag och lösningar.

• Vi ligger alltid först när det gäller resurs- och energieffektivisering.

Professionella

Våra kunder ska alltid veta att de samverkar med proffs. Därför agerar vi affärsmässigt och tar fullt ansvar för arbetsuppgifter inom yrkesrollen. Dess­utom tar vi alla ett gemensamt ansvar för helheten och uppträder som en del av laget. På Umia har alla ett vi-ansvar.

• Vi håller det vi lovar och levererar alltid kvalitet i det vi utför.

• Vi uppdaterar kunden fortlöpande, hellre en gång för mycket än för lite.

• Vi hjälper varandra över teknikgränserna och vårdar Umiamodellen.

• Vi säkerställer kvalitet genom att följa fastlagda processer.

Effektiva

Vi tror på närhet till kunden, inte centralstyrning. Därför har alla Umia-bolag lokala delägare och drivs av personer som finns med i verksamheten. Det är grunden för Umias lokalkännedom och effektivitet.

• Vi fördelar ansvar så att alla vet sin roll i uppdraget.

• Vi löser problem när de uppstår och använder tiden smart tillsammans.

• Vi är väl förberedda inför möten för att bidra och göra dem effektiva.

• Vi använder den mest resurs- och energieffektiva lösningen som passar kunden.


Mer information