Umiamodellen

Umiamodellen

Ekonomisk modell som gynnar samspel

Det som gör att Umiamodellen kan fungera i praktiken är vår ekonomiska modell. Den innebär att hela projektet har en budget i stället för att varje teknikområde har var sin budget. Det motverkar intern konkurrens och gynnar samarbete med fokus på slutresultatet.

Umiamodellen betyder gemensam budget

Installationsbranschen är gammal och full av traditioner. De som grundade Umia tänkte nytt. “Vi satsar på samarbete mellan teknikområdena i stället för intern konkurrens mellan avdelningar.”

Det låter väldigt enkelt. Och som bekant gör vi gärna som vi brukar, som vi alltid har gjort. Så till att börja med var det inte helt enkelt att införa en ny arbetsmodell.

Den gemensamma budgeten blev nyckeln som öppnade vägen till framgång. I en traditionell arbetsmodell har varje teknikområde sin egen budget i ett projekt. Det kan skapa intern konkurrens. Med Umiamodellen tas det hindret bort. Varje projekt har en gemensam budget, oavsett hur många teknikområden som är involverade.

I stället för intern fakturering mellan olika avdelningar, plus olika projektledare för respektive teknik­område, så fokuserar Umiamodellen på slutresultatet och det som kunden är mest intresserad av: kvalitet, resurseffekti­vitet, maximal energioptimering, hållbarhet och rätt pris.


Mer information