Umiamodellen

Umiamodellen

En metodik som effektiviserar hela processen

När vi lanserade Umiamodellen var det främst ett sätt att effektivisera ekonomi och samarbetsformer i en konservativ bransch. Med tiden har vi utvecklat Umiamodellen. Den är ett hållbarhetsarbete i vardagen och genomsyrar all verksamhet. Den är vårt största bidrag till framtida generationer.

Raka vägen till alla teknikområden

Kolla hur effektivt det är

Klicka dig vidare till illustrationerna som visar den stora skillnaden mellan det gamla sättet att arbeta jämfört med Umiamodellen.

Läs mer

Smart teknik som funkar tillsammans

Fokus ligger på slutresultatet

Redan på projekteringsstadiet planerar vi för helhetslösningar och samverkan mellan alla teknikområden. Dagens smarta tekniska lösningar passar utmärkt ihop med vårt arbetssätt.

Läs mer

Ekonomisk modell som gynnar samspel

Gemensam budget motverkar intern konkurrens

Grunden är vår ekonomiska modell, som styr projekten i en gemensam budget i stället för att varje teknik har sin egen. Med Umiamodellen motverkas intern konkurrens som stör processen.

Läs mer

Mer information