Umiamodellen

Umiamodellen

Smart teknik som funkar tillsammans

När installationerna i en byggnad samverkar – det är då som energiförbrukningen blir som minst. Det är så vi jobbar på Umia. Redan på projekteringsstadiet planerar vi för helhetslösningar och styrning där all smart teknik ska fungera tillsammans för att maximera resultatet och minimera energiförbrukningen.

Umiamodellen står för samarbete

Umias installationsverksamhet handlar om att projektera och installera tekniska system för el-, rör-, energi-, fläkt- och reglerteknik. Vi levererar även automations-, sprinkler- och sä­kerhetslösningar. Hela vårt arbets­sätt bygger på ett helhetstänk och på samarbete mellan samtliga teknikom­råden.

Diskussioner om gränsdragning mellan olika teknikområden är ett välkänt dilemma i installationsbranschen. Med Umiamodellen reducerar sådana dis­kussioner. Vi ser installationerna som en helhet. Slutresultatet står alltid i fokus.

Detta är ett hållbarhetsarbete i praktiken, från planering via utförande till drift­sättning. Våra smarta installationslösning­ar sparar dessutom pengar, eftersom projektering och teknik samspelar i alla led.


Mer information