Umiamodellen

Umiamodellen

Raka vägen till alla teknikområden

I stället för en projektledare och en budget för varje teknikområde, innebär Umiamodellen en projektansvarig och en budget för hela projektet. Det blir en tydlig linje från start till färdig installation. Samverkan gynnas och slutresultatet står hela tiden i fokus.
Jämför de två illustrationerna här nedanför. De visar skillnaden mellan nytt och gammalt.

Umiamodellen

Umia arbetar enligt en effektiv struktur med fokus på slutresultatet, dvs maximal resurs- och energieffektivise­ring. Vi ser alla involverade teknikområden som en enhet. Det innebär optimalt intrimmade system och ett resurseffektivt genomförande. Som kund samverkar du med en projektansvarig hos oss genom hela projektet.


Traditionell arbetsmodell

I äldre och traditionella arbetsmodeller ses varje teknik för sig, med interndebitering mellan avdelningar och en projektledare för varje teknikområde. Detta riskerar att skapa intern konkurrens och en trög genomförandeprocess. Risken finns att tekniken inte samspelar optimalt.


Mer information