Pressrum

2021-02-25 - Umia Syd AB/Malmö

Umia Syd installerar i Limhamns sjöstad

Umia Syd har nyligen påbörjat arbetet med ett nytt stort installationsuppdrag vid Limhamns sjöstad i Malmö, kvarter B – Havsbrynet. Uppdragsgivare är Skanska.

Umias arbete omfattar el, ventilation, styr och rör. Projektet består av sju huskroppar, totalt 148 lgh, samt ett stort underjordiskt garage som sammanbinder husen. Ingår gör även fem fläktrum, två undercentraler plus el-centraler i respektive hus.

Lägenheterna beräknas inflyttningsklara från hösten 2022.