Umeå

Umeå

Umia AB

Besök: Vildmannavägen 11
Post- och faktureringsadress: Box 3154, 903 04 UMEÅ
Mailfaktura: faktura@umia.se
Felanmälan: felanmalan@umia.se
Organisationsnummer: 556800-5721

Kontakta oss på Umia AB

Ledning

Martin Hörnquist
VD / Verksamhetschef Fläktteknik
Andreas Dunder
Verksamhetschef Elteknik
André Ruuth
Verksamhetschef Reglerteknik
Erik Forsberg
Verksamhetschef Rörteknik

Entreprenad

INGEMAR SJÖSTRÖM
Försäljningsansvarig
TORBJÖRN JÄRVHOLM
Projektchef
JOAKIM DANIELSSON
Projektledare Elteknik
ANDREAS SIMONSSON
Projektledare Elteknik
Carl-Henric Eklund
Projektledare Elteknik
LARS-GUNNAR OLSSON
Projektledare Fläktteknik
Johan Sjölund
Projektledare Fläktteknik
JESPER SPJUTH
Projektledare Rörteknik
PER LINDGREN
Projektledare Rörteknik
EMELIE FJELLSTEDT
Projektledare Reglerteknik

Service

ANDREAS ABRAHAMSSON
Servicechef
ROBERT IVARSSON
Serviceledare Rörteknik
JONAS ALSBÄCK
Serviceledare Rörteknik
STEFAN BERGLUND
Serviceledare Elteknik
Samuel Lundberg
Serviceledare Fläktteknik
Tobias Rönnberg
Serviceledare Fläktteknik

Kalkyl

DANIEL LUNDBERG
Kalkylator Elteknik
Adam Flodin
Kalkylator Fläktteknik
Ida Hiller
Kalkylator Reglerteknik
PETER SJÖDIN
Kalkylator Rörteknik

Projektering

JÖRGEN ÅSTRÖM
Partner VD /Regionchef Nord

Ekonomi

MALIN LEVÉN
Ekonomiadministratör
LINDA JONASSON
HR-administratör
EVA RÖNNBERG
Administratör
MATILDA JANSSON
Administratör
ANNELIE GUSTAFSSON
Administratör