Våra unika värden

Våra unika värden

Umiamodellen – Resurseffektivisering – Lokalkännedom

Tillsammans – ett viktigt ord för Umia. Det är tillsammans över teknik­gränserna som vi skapar de bästa och smartaste lösningarna för våra kunder. Teknikutvecklingen går snabbt. Vår strävan är att alltid ligga först genom utbildning och att ta till oss av ny teknik, som effektivt kombineras med vår praktiska kunskap och erfarenhet på olika platser runt om i landet.

Umiamodellen

Vårt sätt att samarbeta och organisera oss i Umiamodellen, det har blivit ett nyskapande begrepp i installationsbranschen. Vi ser alla teknikområden som en helhet och planerar uppdragen utifrån det med gemensam budget. Det är ett effektivare, smartare och roligare sätt att arbeta på.

Läs mer om Umiamodellen.


Resurseffektivisering

En avgörande fråga för hela samhället är hur olika resurser används. Allt vi gör på Umia syftar till resurs- och energieffektivisering. Vårt arbete är ett viktigt bidrag till en bättre miljö och global hållbarhet. Något att vara stolt över.

Läs mer om Umias hållbarhetsarbete.


Lokalkännedom

Lokalkännedom är en framgångsfaktor för Umia. Vi tror på närhet, samverkan och kunskap om lokala förhållanden på varje ort. När vi växer och etablerar oss på nya platser, gör vi det genom att bilda dotterbolag med lokala delägare som är aktiva i företaget. Det betyder att Umiamodellen etableras med lokal kunskap och förankring.


Mer information