En idé som växer

En idé som växer

Gemensam budget och fokus på slutresultatet

2010 grundade Umia sitt första installationsbolag i Umeå. Det gick bra redan från start och företaget växte snabbt. Efter några år insåg ägarna att deras idé borde fungera i andra städer. Koncernbolaget Umia Sweden AB bildades 2014. Den operativa ledningen består av personer som startade Umias första bolag.

Idag är Umia ett av Sveriges snabbast växande installations-, service- och utvecklingsföretag. Vi finns med lokalt styrda dotterbolag i Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Norrköping, Göteborg, Malmö och Ystad.

Dessutom finns projekteringsbolaget Umia Teknikkonsult AB i koncernen. Totalt är vi omkring 800 medarbetare.

Umias grundare kom från olika professioner och insåg att samverkan över teknikgränserna skulle effektivisera genomförandeprocesserna och maximera slutresultatet. En ekonomisk modell med gemensam budget för projekten gynnar samarbete. Den gamla modellen innebar olika budgetar och därmed risk för konkurrens mellan avdelningar.

Samarbetsfilosofin lade grunden för det som kallas Umiamodellen. En metodik som står för samarbete över teknikgränserna och mellan avdelningar. Det är Umiamodellen och vår tro på effektivt samarbete som är nyckeln till framgången.

Martin Hörnquist, vd Umia Sweden AB, en av bolagets grundare.

Mer information