Pressrum

2022-08-26 - Umia Nord AB/Luleå

Umia Nord installerar Kunskapsstaden i Kiruna

Umia Nord finns med vid ett par av de mest omfattande projekten under omdaningen av centrala Kiruna. Stora delar av stadens bebyggelse flyttas som bekant i samband med att gruvverksamheten breder ut sig. Detta kommer att pågå under flera år.

Projekt Kunskapsstaden är ett nybygge som drivs av Kiruna kommun och omfattar 39.000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka sju fotbollsplaner. Umia Nord har totalentreprenaden för installationerna, detta i ett så kallat samverkansprojekt. Beställare är HENT Sverige, som är totalentreprenör för projektet.

Kunskapsstaden byggs tre kilometer från Kirunas tidigare stadskärna. Det är ett utbildningscentrum som ska bestå av gymnasieskola, särskola, fyra idrottshallar, kulturskola och lärcentra för vuxna. Området byggs i anslutning till den nya stadsparken.

Projektet består av fyra huskroppar och ambitionen är att fastigheterna ska byggas för att uppnå kraven för Miljöbyggnad silver och Energimål guld. Kunskapsstaden beräknas stå klar under kvartal två 2023.

Kontaktperson Umia Nord: Per Nordbrandt, 072-584 87 87, per.nordbrandt@umia.se

Fakta Kunskapsstaden

Byggherre: Kiruna kommun

Totalentreprenör: HENT Sverige AB

Arkitekt: Cedervall Arkitekter

Installationer: Umia Nord AB, totalentreprenad i samverkan

Omfattning: 39.000 kvm

Energimål: Guld

Miljöbyggnad: Silver

Beräknas klart: Q2-2023

Läs mer om hela projektet >>

Kunskapsstaden byggs i Kirunas nya centrum och blir 39.000 kvadratmeter.
Bild: Cedervall Arkitekter