Pressrum

2022-06-03 - Umia Innovation Skellefteå AB/Skellefteå Innovation

Umia Innovation utvecklar Zinkgruvan Mining

I dagarna genomförde Umia Innovation slutpresentationen efter en åtta månader lång projektperiod tillsammans med Zinkgruvan Mining. Projektet, kallat ZIPP (Zinkgruvan Planerad Produktion), har genomförts inom gruvans organisation.

Projekt ZIPP omfattar daglig styrning, kort och medellång planering samt det operationella ledningssystemet. ZIPP har varit framgångsrikt och stora steg har tagits mot en mer förutsägbar produktion. Vi har samverkat med flera andra projekt, vilket innebär att Zinkgruvan som helhet höjer sin nivå inom många områden.

”Det har varit stundtals kämpigt, men jag tycker att projektarbetet varit framgångsrikt. Jag kan se ett förändrat beteende i min organisation”, säger Craig Griffiths, Gruvchef och projektägare.

Zinkgruvan Mining är sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining-koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass.

”Det har varit en mycket givande och lärande tid för oss i Umia Innovations projektgrupp”, säger Mats Olsson, Senior Advisor och partner på Umia Innovation Sweden AB.

”Vi har också kommit överens om en fortsättning på projektet, där fortsatt fokus blir Ledningssystemet och Planeringen men även arbete med förbättringsstrukturen.”

Umia Innovations projektgrupp består av fr.v. på bilden: Clas Eriksson, Anna Magnusson, Rickard Nilsson och Mats Olsson.