Pressrum

2023-09-14 - /Koncernledning

Umia Innovation blir Altio

För en tid sedan blev det klart att det holländska konsultbolaget TSG (The Specialist Group) förvärvar 100% av aktierna i Umia Innovation Sweden AB. Samtliga anställda är kvar i bolaget och grundarna Jonas Jonsson, Mikael Sjödin och Daniel Palmlöf är fortsatt aktiva i koncernen, medan Mats Olsson ingår i styrelsen. Alla fyra är kvar som delägare.

• Nytt namn
I samband med detta byter bolaget namn till Altio. I sin nya profil fortsätter man leverera kunskapsbaserade konsulttjänster som hjälper företag att nå nya höjder i ett förändrat industrilandskap.

• Grundades för fyra år sedan
Det var för fyra år sedan som Umia Innovation grundades och blev ett intressebolag i Umia. På kort tid har bolaget vuxit och blivit en stark aktör i den norra regionen. När man nu tar steget in i TSG blir man en del av en internationell koncern med 18 kontor runt om i Europa och cirka 2 800 specialister inom olika områden.

• Brett nätverk
Tillsammans med TSG kommer Altio att kunna erbjuda ett brett nätverk med specialistkunskaper från hela Europa, och bidra med ökad kompetens i befintliga och framtida projekt i den norra regionen.