Pressrum

2021-06-28 - /Koncern

Information kring Coronaviruset och våra åtgärder

Umia-koncernen och de lokala Umia-bolagen följer utvecklingen kring Coronaviruset, Covid19. Våra medarbetares och samarbetspartners arbetsmiljö och hälsa är vår högsta prioritet.

Hos oss ska alla känna sig trygga. Därför följer vi myndigheternas rekommendationer och är beredda att vidta de åtgärder som krävs ifall läget förändras och nya krav eller rekommendationer meddelas.

Vad gäller resor och stora möten begränsar vi dem till ett absolut minimum. I största möjliga mån försöker vi mötas digitalt.

Vi uppmanar våra medarbetare att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer, påminner att handhygien är mycket viktigt samt att de ska vara uppmärksam på symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Umia bevakar utvecklingen kontinuerligt och följer myndigheternas krav och rekommendationer.