Uppsala

Uppsala Teknikkonsult

Umia Teknikkonsult AB

Besök: Bolandsgatan 15 C, 753 23 UPPSALA
Post- och faktureringsadress: Box 3154, 903 04 Umeå
Växel: 018-10 12 30

Kontakta oss på Umia Teknikkonsult AB

Ledning

MATTIAS NORDIN
Partner /Regionchef Mitt
072-593 23 15

Teknikkonsult

MATTIAS NORDIN
Partner /Regionchef Mitt
072-593 23 15
INGEMAR ÅBLAD
Senior uppdragsledare Elteknik
070-454 13 30
CHRISTOFFER ANDERSSON
Uppdragsledare Elteknik
072-593 23 06
ERIC LARSSON
Uppdragsledare Elteknik
072-593 23 18
MIKAEL LARSSON
Konstruktör Elteknik
072-593 23 28
ALEXANDER MATTSSON
Uppdragsledare El/Teleteknik
072-593 23 07