Umeå

Umeå Teknikkonsult

Umia Teknikkonsult AB

Besök: Vildmannavägen 11, UMEÅ
Post- och faktureringsadress: Box 3154, 903 04 Umeå
Växel: 090-200 39 00

Kontakta oss på Umia Teknikkonsult AB

Ledning

JÖRGEN ÅSTRÖM
Partner VD /Regionchef Nord
072-593 23 00

Projektering

JÖRGEN ÅSTRÖM
Partner VD /Regionchef Nord
072-593 23 00
RICKARD ANDERSSON
Uppdragsledare Fläktteknik
070-418 81 59
NICKLAS JOHANSSON
Konstruktör Rörteknik/Fläktteknik
072-593 00 05
FRANS HOLMBERG
Uppdragsledare Elteknik
070-418 81 56
ADAM WALLGREN
Uppdragsledare Elteknik
072-593 23 02
NIKLAS NYMAN
Konstruktör El/teleteknik
070-240 36 93