Malmö

Malmö Teknikkonsult

Umia Teknikkonsult AB

Besök: Husievägen 21, 212 33 MALMÖ
Post- och faktureringsadress: Box 3154, 903 04 Umeå
Växel: 040-12 29 90

Kontakta oss på Umia Teknikkonsult AB

Ledning

MICHAEL SCHÖNSTRÖM
Partner /Regionchef Syd
073-444 43 14

Teknikkonsult

MICHAEL SCHÖNSTRÖM
Partner /Regionchef Syd
073-444 43 14
ERIK ESPELUND
Uppdragsledare Rörteknik
072-593 23 10
FREDRIK OLSEN
Konstruktör Rörteknik
076-104 09 18
JONAS BJÖRK
Konstruktör Rörteknik
072-593 23 13