Umeå

Umeå

Umia Sweden AB

Besök: Renmarkstorget 12 C, UMEÅ
Post- och faktureringsadress: Box 3154, 903 04 Umeå

Kontakta oss på Umia Sweden AB

Ledning / Ägare

Martin Hörnquist
VD / Koncernchef
070-418 81 50
Andreas Dunder
Koncernstrateg
070-418 81 51
André Ruuth
Koncernstrateg
070-418 81 53
Erik Forsberg
Koncernstrateg
070-418 81 54

Koncernsupport

Maria Kröger
Ekonomichef / CFO
070-324 66 58
Gustaf Nordin
Redovisningsekonom
072-507 07 94
Christoffer Ekman
Inköpschef
070-234 35 21
Ludwig Norberg
Inköpare
070-511 88 08
Emma Lindqvist
Inköpsassistent (föräldraledig)
Victoria Hörnquist
HR-chef (föräldraledig)
Linda Oja
HR-assistent
070-677 13 77