Stockholm

Stockholm

Umia Stockholm AB

Besök: Drivhjulsvägen 22
Post- och faktureringsadress: Drivhjulsvägen 22, 126 30 HÄGERSTEN
Växel: 08-677 71 00
Organisationsnummer: 559061-9663

Kontakta oss på Umia Stockholm AB

Ledning

JONAS HEDLUND
VD
GÖRAN KARLSSON
Verksamhetschef Elteknik
RONNIE KETOLA
Verksamhetschef Fläktteknik
Robert Hanning
Tf Verksamhetschef Rörteknik
ROLF DANIELSSON
Försäljning & Marknad

Entreprenad

OLIVER MALM
Projektledare Elteknik
ANDREAS STAM
Projektledare Elteknik
CARL HJERTMAN
Projektledare Elteknik
LARS WADELL
Projektledare Fläktteknik
RICKARD LEVIN
Projektledare Rörteknik

Kalkyl

JAN STENBERG
Kalkylator Elteknik

Projektering

MATTIAS NORDIN
Partner /Regionchef Mitt
MUTHAFFER HIMIARI
Uppdragsledare Elteknik
Simon Skyttberg
Konstruktör Elteknik
MIKAEL K. LARSSON
Handläggare Elteknik
MATS JERNSTRÖM
Uppdragsledare Reglerteknik/Övervakning
JOEL BARMAN
Uppdragsledare Rörteknik/Fläktteknik
JOEL ARKEKLINT
Uppdragsledare Rörteknik/Fläktteknik
NIKLAS NILHEIM
Uppdragsledare Rörteknik/Fläktteknik
TOM CHRISTERSON
Handläggare Rörteknik/Fläktteknik
Alfred Lundin
Handläggare Rörteknik/Fläktteknik
ADNAN TAMERJEI
Konstruktör Rörteknik/Fläktteknik

Ekonomi

NINA JÖRDENS
Administratör
MONICA EVRÉN
Administratör