Stockholm

Stockholm

Umia Stockholm AB

Besök: Drivhjulsvägen 22
Post- och faktureringsadress: Drivhjulsvägen 22, 126 30 HÄGERSTEN
Växel: 08-677 71 00
Organisationsnummer: 559061-9663

Kontakta oss på Umia Stockholm AB

Ledning

JONAS HEDLUND
VD
GÖRAN KARLSSON
Verksamhetschef Elteknik
RONNIE KETOLA
Verksamhetschef Fläktteknik
ROLF DANIELSSON
Ansvarig Rörteknik samt Försäljning

Entreprenad

GÖRAN KARLSSON
Verksamhetschef Elteknik
RONNIE KETOLA
Verksamhetschef Fläktteknik
ROLF DANIELSSON
Ansvarig Rörteknik