Teknik

Innovation

Teknik

Umia Innovation – ett erbjudande för utveckling och framgång

Huvudelementen i Umia Innovations erbjudande är Processer – Teknik – Ledarskap. Människor i samklang med spetsteknik och processer. Det är nyckeln till utveckling och framgång.

”Från detaljkonstruktioner till hela produktionsanläggningar”

Daniel Palmlöf, delägare i Umia Innovation Sweden, har bred erfarenhet av produktutveckling och processfrågor.

– Teknik är förstås ett omfattande begrepp. Det kan handla om allt från konstruktion av specifika detaljer i plast eller metall inom industrin, till konstruktion av hela produktionsanläggningar. Kraven och komplexiteten är ofta lika stora oavsett fysisk storlek.

– Process och teknik är många gånger kopplade till varandra. Vår kompetens inom båda facken gör vårt erbjudande heltäckande. För att ge kunden det mest kompletta erbjudandet utnyttjar vi koncernens breda kontaktnät av tekniska specialister när det gäller produktutveckling och konstruktion.

Daniel Palmlöf, Partner /Senior Advisor, Umia Innovation Sweden AB.

Specialistområden Teknik


Produktutveckling

Konstruktion

Projektering/Anläggningskonstruktion

Projektledning


Kontakta Innovation


Tjänster Innovation