Processer

Innovation

Processer

Umia Innovation – ett erbjudande för utveckling och framgång

Huvudelementen i Umia Innovations erbjudande är Processer – Teknik – Ledarskap. Människor i samklang med spetsteknik och processer. Det är nyckeln till utveckling och framgång.

”Besluten tas på rätt nivå”

Mikael Sjödin har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap inom industrin. Han är delägare i Umia Innovation Sweden och expert inom bland annat processbaserat arbetssätt i kombination med teknik och ledarskap.

– Det finns en enorm kraft i att arbeta med sina processer. Vid en värdeflödesanalys identifieras förbättringsområden. Olika former av slöseri, onödiga lager, långa planeringstider, flaskhalsar och avsaknad av kontrollpunkter synliggörs. Flödesanalysen tydliggör det som skapar värde för kunden.

– Vi börjar alltid med en nulägesanalys. Det lägger grunden för det fortsatta processbaserade arbetssättet, som innebär: Definition av huvudprocess, vilka stödprocesser finns och hur kopplas olika roller och ansvar till medarbetarskapet?

– Analysen styrker ledningssystemet och tydliggör vilket behov av ledarskap som finns, plus att medarbetare engageras och att besluten tas på rätt nivå. Det processbaserade arbetssättet ger en tvärfunktionell effektivitet som är viktig för att lyckas hållbart.

Mikael Sjödin, Partner /CMO, Umia Innovation Sweden AB.

Specialistområden Processer


Ledningssystem

Kvalitet

Supply Chain

Six Sigma

Lean


Kontakta Innovation


Tjänster Innovation