Ledarskap

Innovation

Ledarskap

Umia Innovation – ett erbjudande för utveckling och framgång

Huvudelementen i Umia Innovations erbjudande är Processer – Teknik – Ledarskap. Människor i samklang med spetsteknik och processer. Det är nyckeln till utveckling och framgång.

”Ledarskap är ett hantverk i sig, inte en titel. ”

Mats Olsson har 30 års erfarenhet av ledarskap inom industrin. Han är delägare i Umia Innovation Sweden och arbetar bland annat med ledarskapsfrågor.

– Ta ledarskapet på allvar. Inse det faktum att ledarskap är ett hantverk i sig, inte en titel. Det gäller att utgå från dagens ledarskap och utvärdera beteenden och arbetssätt. Därefter fråga sig vad behovet är, dvs vad ska prägla morgondagens ledarskapsbeteenden utifrån verksamhetens behov.

– När man lagt den grunden går det definitivt att träna och utveckla ledarskapet, så att det blir en effektiv resurs för både teknik- och processutveckling.

– Granskar man lyckade verksamhetsutvecklingsprojekt finns alltid ledarskapet med som en parameter. I lyckade projekt syns att ledningen tagit ett tidigt ägarskap över projektleveransen samt att ledarskapsbeteenden och medarbetarbeteenden har utvecklats under projektet.

Mats Olsson, Partner /Senior Advisor, Umia Innovation Sweden AB.

Specialistområden Ledarskap


Förändringsledning

Strategi

Medarbetarskap


Kontakta Innovation


Tjänster Innovation