Innovation

Innovation

Vår passion är att se företag och organisationer växa

Umia Innovation levererar kunskapsbaserade konsulttjänster som utvecklar företag och organisationer. Vi kan de regionala förutsättningarna i norra Sverige och har lösningar för en global marknad.

Umia Innovation står för utveckling

Processer – Teknik – Ledarskap

Vår samlade expertkunskap är ett kraftfullt verktyg för kundernas strategiska utveckling i en allt mer konkurrensutsatt miljö. Våra konsulter utvecklar produkter, tjänster och verksamheter samt tränar ledare och medarbetare att nå tydligt uppsatta mål.

Läs mer

Processer som skapar helheten

Genomtänkta processer skapar en smidig helhet. Processer som bygger på verkligheten och som kan förbättras över tid, det är processtyrning när den fungerar som bäst.
En processorienterad ledning har det strategiska modet att involvera all samlad kunskap som finns, både internt och externt. Och modet att kapa onödiga moment och gamla strukturer.

Läs mer

Teknik i människans tjänst

Nya tekniska lösningar kräver förstudier, konsekvensutredningar och en genomtänkt implementering. Vi är kundens neutrala partner, som med samlad spetskompetens stödjer verksamheten från analys och utredning till det praktiska genomförandet.

Läs mer

Ledarskap som inkluderar

Bra ledare behöver stöd och inspiration från andra ledare, som både tillför något nytt och som förstår de lokala förutsättningarna. Hos oss finns kunskap och erfarenhet från ett brett spektrum av branscher där ett inkluderande och processorienterat ledarskap lagt grunden för utveckling och goda resultat.

Läs mer

Tjänster Innovation


Kontakta Innovation